Garantie & Klachtenprocedure

Alle producten die bij ArbinSafety.nl worden gekocht hebben de wettelijke garantie en 1 jaar fabrieksgarantie. Indien u van mening bent dat het door u gekochte product defect is en u aanspraak kunt maken op garantie, neem dan altijd eerst contact op met ons via info@arbinsafety.nl.

Originele factuur
Om aanspraak te maken op garantie dient altijd de originele factuur overlegd te kunnen worden die bij de bestelling wordt meegeleverd of wordt opgestuurd. Stuur ook de originele pakbon mee en houd zelf een kopie!

Recht van retour
Arbin Safety Products bepaalt of de klacht in aanmerking komt voor garantie en bepaalt of het product vervangen of gerepareerd wordt. Als de klacht gegrond is komen de verzendkosten voor rekening van Arbin Safety Products. Alle (volg)kosten die zouden kunnen ontstaan door toedoen van het defecte product komen niet in aanmerking voor vergoeding.