0 items

Kite Instructievideo’s

Aan- en opzetten van de Kite

P3 filter vervangen

Opladen van de Kite

Gebruik Externe batterij

Gelaatsafdichting vervangen

De luchtstroom controleren

Meer Kite Instructievideo’s

Werkingsprincipe van de Kite 

Processierupsbestrijding met de Kite

KITE Airhood volgelaatsmasker

Volgelaatsmasker met adembescherming –
Kite Pro Vision

Volgelaatsmasker met laskap –
Kite Pro Multivision

Volgelaatsmasker met luchttoevoer -Kite Standaard

0