Adembescherming Bouw-, en aanverwante sectoren

Gezondheids- en ademklachten door bouwstof

Werkt u in de bouw? Of in een andere branche waarin u veel te maken krijgt met bouwstof? Dan weet u waarschijnlijk dat goede bescherming essentieel is. Bouwstof bevat veel schadelijke deeltjes, zoals (kwartshoudend) fijnstof, betonstof, steenstof en vele andere stofsoorten. Door het inademen van hiervan, kunt u ernstige gezondheidsklachten krijgen. Meestal begint dat onschuldig met prikkeling van de luchtwegen, hoesten en niezen. Maar de klachten kunnen verergeren en zelfs bronchitis, benauwdheid, astma of een verminderde longcapaciteit tot gevolg hebben.

Adembescherming tegen bouwstof

Natuurlijk zijn er diverse stofafzuigings- en ventilatiemaatregelen om de uitstoot van bouwstof te verminderen. Maar meestal is dat niet voldoende om uzelf goed tegen bouwstof en de schadelijke gevolgen ervan te beschermen.

Adembescherming en stofkap tegen bouwstof

Gezondheidsrisico’s stof & materiaalgebruik in bouw- en aanverwante sectoren

Beroepsrisico
Betonboorder / -zager

Beroepsrisico’s: Van de betonboorders heeft 60% klachten over stof tijdens het werken. Bij het boren of zagen zonder watertoevoer kunnen er grote hoeveelheden kwartsstof vrijkomen. Als het stof niet genoeg wordt weggespoeld of afgezogen is aanvullende ademhalingsbescherming noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/betonboorder/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Betonmortelcentrale werker

Beroepsrisico’s: Een deel van de betonmortelcentrale werkers ervaart hinder van schadelijke producten en stoffen, voornamelijk kwartsstof. Van de betonmortelcentrale werkers heeft 4% klachten over overgevoeligheid van de luchtwegen. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/betonmortelcentralewerker/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Betonreperateur

Beroepsrisico’s: Betonreparateurs hebben regelmatig te maken met (kwarts-)stof, van de beroepsgroep heeft 57% hier klachten over. De hoeveelheid hangt af van de bewerkingsmethode, vooral bij het droog boren, hakken of slijpen komt veel (kwarts-)stof vrij. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/betonreparateur/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Blokkensteller ruwbouw

Beroepsrisico’s: De blokkensteller-ruwbouw wordt blootgesteld aan kwartsstof dat vrijkomt bij zagen, frezen, schuren en slijpen. Tijdens deze werkzaamheden worden de private grenswaarden voor stof (inhaleerbaar stof 10 mg/m3 en respirabel stof 5 g/m3 over een werkdag) regelmatig overschreden. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/blokkensteller-ruwbouw/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Dakdekker (lei-, pannen- en rietdekker)

Beroepsrisico’s: Dakdekkers komen tijdens hun werkzaamheden veel in aanraking met verschillende vormen van schadelijke stoffen. Bij diverse werkzaamheden zoals boren, slijpen, zagen, slopen en onderhoudswerkzaamheden komen diverse soorten schadelijke stoffen vrij zoals kwartsstof en houtstof. Daarnaast werken dakdekkers vaak met isolatiematerialen zoals glas- of steenwol, welke schadelijke bijwerkingen kunnen hebben bij het inademen van de loslatende vezels. Voor meer informatie kunt u kijken op diverse dakdekker-pagina’s van http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/index.htm

Kitter/purder

Beroepsrisico’s: Er zijn veel kitters met klachten over stof, 69% tegenover 57% gemiddeld voor de bouw. Bij het uithakken van dilatievoegen komt kwartstof vrij, wat schadelijk is voor de kitters. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/kitter-purder/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Koppensneller

Beroepsrisico’s: Van de koppensnellers klaagt 68% over last van stof tijdens het werken, zij hebben dan ook relatief vaak klachten aan de luchtwegen. Longonderzoek toont aan dat koppensnellers, door het inademen van (kwarts-)stof een verhoogde kans op longaandoeningen hebben. Met name bij handmatig hakken wordt de grenswaarde voor (kwarts-)stof vaak overschreden. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/koppensneller/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Loodgieter

Beroepsrisico’s: Loodgieters worden regelmatig blootgesteld aan kwartstof, bijna de helft van de beroepsgroep heeft klachten over stof. Afhankelijk van de ondergrond en bewerkingsmethode komt veel (kwarts)stof vrij bij het hakken, sleuven zagen/frezen en boren. De belangrijkste risico’s zijn kankerverwekkende en overige schadelijke stoffen. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/loodgieter/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Machinaal houtbewerker

Beroepsrisico’s: Bij machinaal bewerken van hout en het opruimen en schoonmaken van de machines ontstaat veel houtstof. Van de machinaal houtbewerkers heeft 63% last van houtstof, vooral bij het gebruik van de inkroosmachine, de vierzijdige en de breedbandschuurmachine. Stof van vooral hardhout (berk, eik, linde en populier) geeft een verhoogd risico op kanker aan de neus en neusbijholten. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/machinaal-houtbewerker/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Beroepsrisico's
Isoleerder (buitengevel, spouwmuur)

Beroepsrisico’s: Gevelisoleerders werken met isolatiematerialen zoals glas- en steenwol. Bij het vullen, mengen en isoleren komen vezels vrij die irriterend zijn voor de huid en ogen. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/gevelisoleerder/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Metselaar (renovatie / onderhoud)

Beroepsrisico’s: De metselaar renovatie/onderhoud heeft regelmatig te maken met (kwarts-)stof, 46% van de beroepsgroep heeft klachten over stof. Deze stof komt vrij bij allerlei soorten werkzaamheden zoals het aanmaken van specie, slopen van stuclagen/muren/plafonds en het (droog)zagen of doorslijpen van stenen, tegels of blokken. De beroepsgroep ‘opperman metselaar’ heeft vaak te maken met vergelijkbare werkzaamheden en vergelijkbare klachten. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/metselaar-renovatie-onderhoud/gevaarlijke-stoffen/index.htm en http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/opperman-metselaar/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Ovenbouwers

Beroepsrisico’s: Veel ovenbouwers klagen over stof, rook, damp gas of nevel en/of chemische middelen. De ovenbouwer komt in aanraking met verschillende schadelijke stoffen zoals organische oplosmiddelen, epoxylijmen, vezels/isolatiemateriaal, asbest, roet/PAK en natuurlijk (kwarts-)stof. Veel van deze stoffen komen vrij bij het lijmen van tegels, slopen aan en van schoorstenen, aanmaken van mortel/specie en het slopen en (droog) zagen of doorslijpen van stenen of blokken. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/ovenbouwer/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Renovatie (bouw- & sloopwerkzaamheden)

Beroepsrisico’s: Tijdens het werken aan renovaties komen veel schadelijke stoffen vrij zoals rook, metaalstof, (kwarts-)stof, damp en nevel. Verder komen renovatiewerkers vaak in aanraking met materialen zoals vezels, isolatiemateriaal, asbest en roet/PAK tijdens diverse bouw- en sloopwerkzaamheden. Dit geldt voornamelijk voor binnenwerk en in mindere mate ook bij buitenwerk. Het inademen van deze stoffen kan leiden tot diverse luchtweg- en longproblemen. Voor meer informatie kunt u kijken op diverse pagina’s van http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/index.htm

Timmerman

Beroepsrisico’s: Tijdens zijn werk heeft de timmerman regelmatig met houtstof te maken, waarbij inademing op de lange termijn kanker van neus- en neusbijholtes kan veroorzaken. Naast het werken met hout werkt de timmerman ook vaak met isolatiematerialen zoals glas- en steenwol, welke kunnen leiden tot oogirritatie en chronische bronchitis. Daarnaast heeft een timmerman, door eigen werkzaamheden dan wel door omliggende werkzaamheden van collega’s, te maken met kwartsstof. Dit komt onder andere vrij door het aanmaken van de specie en hakken of boren van diverse materialen. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/timmerman-nieuwbouw/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Tegelzetter

Beroepsrisico’s: Tegelzetters worden tijdens hun werkzaamheden regelmatig blootgesteld aan stof. Zo is er tijdens het verwijderen van oude tegellagen, voorbehandelen van de ondergrond en het legen van zakken lijm of mortel veel stofvorming in de werkruimte. Daarnaast komt bij het doorzagen van kwartshoudende tegels kwartsstof vrij. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/tegelzetter-wand-vloertegels/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Sleuvenhakker-frezer

Beroepsrisico’s: Afhankelijk van de ondergrond en bewerkingsmethode worden sleuvenhakkers blootgesteld aan (kwarts-)stof. Vooral bij het bewerken van kalkzandsteen komt veel kwartsstof vrij. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/sleuvenhakker-frezer/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Stratenmaker

Beroepsrisico’s
: Stratenmakers kunnen worden blootgesteld aan uitlaatgassen (onder andere koolmonoxide, deeltjes roet / PAK’s) van de machines waarmee zij werken. Deze uitlaatgassen zijn kankerverwekkend. Van de straatmakers heeft 54% klachten over stof. Dit stof kan kwartsstof bevatten. Kwartsstof kan ondermeer vrijkomen bij het schrapen of het doorslijpen van stenen, trottoirbanden, et cetera. Vooral bij het doorslijpen kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ worden overschreden. 

Het gebruik van ademhalingsbescherming is dan noodzakelijk. Inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidseffecten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker. 

Het belangrijkste risico is: Kankerverwekkende stoffen (onder andere dieseluitlaatgassen, kwartsstof) bron: www.arbocatalogus-bestratingen.nl

 

Voeger

Beroepsrisico’s: Van de onderzochte voegers heeft 69% klachten over stof. Afhankelijk van de bewerkingsmethode komt vooral bij het hakken en slijpen van voegen veel kwartsstof vrij. Inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidseffecten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/voeger/index.htm

Meest geschikt

Volgelaatsmasker met adembescherming -Kite Pro Vision

782,00 (excl.BTW) | 946,22 (incl.BTW)

Volgelaatsmasker met adembescherming -Kite Pro Heavy Duty

865,00 (excl.BTW) | 1.046,65 (incl.BTW)

Grofstof voorfilter starter set

39,00 (excl.BTW) | 47,19 (incl.BTW)

Fijnstof Filter (P3), per 4 stuks

62,00 (excl.BTW) | 75,02 (incl.BTW)