Adembescherming in de infrastructuur: gezondheidsrisico’s stof & materiaalgebruik

Wanneer u werkt in een beroep wat gerelateerd is aan infrastructuur, komt u tijdens uw werkzaamheden vaak in aanraking met allerlei (gevaarlijke) stoffen. Zoals u wellicht wel weet is het dragen van de juist bescherming van zeer hoog belang, om aandoeningen op de korte en lange termijn te voorkomen. Helaas is zijn niet alle werkgevers en werknemers zich bewust van alle risico’s. Wij zullen in onderstaande kolommen een aantal van deze beroepen toelichten aangaande enkele van de bijbehorende risico’s. Voor meer informatie linken wij u door naar de Arbo-catalogus van Bouw & Infrastructuur en de Arbo-catalogus van Railinfra.

Adembescherming asfaltwerker / asfaltwegenbouwer

Beroepsrisico’s

Een asfaltwerker of asfaltwegenbouwer wordt tijdens zijn werkzaamheden aan diverse risico’s blootgesteld. Bij de werkzaamheden zoals frezen en breken van asfalt en het strooien van split komt bijvoorbeeld kwartsstof vrij. Bij verdere onderhoud of reconstructie werkzaamheden komen schadelijke stoffen vrij van onder andere oud asbest en teer en PAK in asfaltrook.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/asfaltwerker-asfaltwegenbouwer/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Adembescherming rioolreperateur

Beroepsrisico’s

Tijdens de reparatie werkzaamheden van rioleringen wordt veel gewerkt met kunstharsen (polyester-, epoxy- en polyurethaanharsen) en oplosmiddelen. Bij het gebruik van deze kunstharsen en oplosmiddelen kunnen sporen op de huid komen (en leiden tot huidaantasting, -ontvetting, -irritatie en overgevoeligheid) en kunnen de dampen leiden tot klachten aan de luchtwegen. Verder kan de rioolreparateur te maken krijgen met ziekteverwekkende bacteriën en rioolgassen zoals methaan, CO2 en H2S in combinatie met zuurstoftekort. Als laatste krijgen rioolreparateurs, afhankelijk van de bewerkingsmethode (droog boren, hakken of slijpen), veel (kwarts)stof binnen tijdens het werken.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/rioolreparateur/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Adembescherming spoorlegger

Beroepsrisico’s

Tijdens het werken krijgt de spoorlegger te maken met verschillende schadelijke stoffen. Zo komen er bij de algemene werkzaamheden rook en gas vrij en hebben zij last van epoxyharsen, koel-, snij- en creosootolie. Hierdoor zijn huidklachten en -aandoeningen een veelvoorkomend probleem in combinatie met klachten over (kwarts)stof. Daarnaast worden spoorleggers blootgesteld aan fecale bacteriën vanuit het spoor door de toiletafvoer van de treinen.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/spoorlegger/gevaarlijke-stoffen/index.htm of https://www.arbocatalogus-railinfra.nl/risicos

Adembescherming stratenmaker

Beroepsrisico’s

Stratenmakers kunnen worden blootgesteld aan uitlaatgassen (o.a. koolmonoxide, deeltjes roet/PAK’s) van de machines waarmee zij werken. Daarnaast hebben stratenmakers veel te maken met stof tijdens werkzaamheden, dit stof kan kwartsstof bevatten. De kwartsstof kan onder andere vrij komen bij het schrapen of doorslijpen van stenen en trottoirbanden.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/straatmaker/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Adembescherming wegmarkeerder

Beroepsrisico’s

Beroepsrisico’s: veel wegmarkeerders hebben tijdens het werken last van stof, rook, damp, gas en nevel door het gebruik van verschillende werktechnieken en machines. Verder heeft de wegmarkeerder ook veel te maken met uitlaatgassen van verkeer en eigen materiaal, waarbij de kankerverwekkende dieseluitlaatgassen een groot gevaar vormen. Daarnaast werkt de wegmarkeerder ook in tunnels en overdekte ruimten, zoals in bedrijven en parkeergarages, waar dus extra hoge blootstelling kan plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/wegmarkeerder/gevaarlijke-stoffen/index.htm

Meest geschikt

Volgelaatsmasker met adembescherming -Kite Pro Vision

782,00 (excl.BTW) | 946,22 (incl.BTW)

Grofstof voorfilter starter set

39,00 (excl.BTW) | 47,19 (incl.BTW)

Fijnstof Filter (P3), per 4 stuks

62,00 (excl.BTW) | 75,02 (incl.BTW)