Adembescherming  poedercoaten &  oppervlaktebehandeling

Gezondheidsklachten door vrijkomend stof bij poedercoaten en andere oppervlaktebehandeling

Tijdens het poedercoaten (poederlakken)  komt enkel stof vrij (deeltjes grootte varierend van 15 tot 80µm), en afkomstig van het “overspraypoeder” dat zich niet heeft hecht aan het metaal. In sommige gevallen kan het poeder kankerverwekkende TGIC bevatten, maar in alle gevallen is het schadelijk voor de gezondheid om poedercoat deeltjes in te ademen,

Maatregelen ter bescherming tegen stof bij poedercoaten en andere oppervlaktebehandeling

Een preventieve maatregel is om een ​​goede ventilatie en afzuigventilatoren te bieden in gebieden waar poedercoating en andere vormen van oppervlaktebehandeling wordt uitgevoerd. Daarnaast is adequate ademscherming zeer aan te raden. Het ademluchtmasker Kite biedt hierin uitkomst.

Adembescherming poedercoaten

Adembescherming Poedercoaten

Beroepsrisico’s

Tijdens het poedercoaten (poederlakken)  komt stof vrij (deeltjes grootte varierend van 15 tot 80µm), en afkomstig van het “overspraypoeder” dat zich niet heeft hecht aan het metaal. In sommige gevallen kan het poeder kankerverwekkende TGIC bevatten, maar in alle gevallen is het schadelijk voor de gezondheid om poedercoat deeltjes in te ademen.

Adembescherming Spuiter muurverf

Beroepsrisico’s


Normaal gesproken is het dragen van ademhalingsbescherming bij gewone watergedragen muurverven niet nodig. Wanneer bij gebruik van schimmelwerende muurverven ventilatie niet goed mogelijk is, gebruik dan wél adembescherming. Evenzo is adembescherming nodig bij het verspuiten van muurverf.  (bron:www.veiligmetverf.nl/sites/default/files/watergedragen%20muurverven.pdf)

Adembescherming poedercoaten

Adembescherming Jachtonderhoud / Antifouling

Beroepsrisico’s


De verschillende bestanddelen van epoxy-verbindingen kunnen irritatie veroorzaken van ogen, neus, huid en luchtwegen bij direct contact met de huid of na inademing van damp of gas. Het grootste risico bij herhaald contact met epoxy-verbindingen is het ontstaan van een allergie voor een of meerdere bestanddelen van de epoxy-verbinding. Dit uit zich als (allergisch) contacteczeem en in mindere mate astma. Kenmerkend voor huidklachten door vluchtige epoxy-verbindingen is het voorkomen op de onbedekte delen van het lichaam, door blootstelling via de lucht. (bron: www.beroepsziekten.nl )

Adembescherming Keramiek bewerken

Beroepsrisico’s

Gevaarlijke stoffen zijn: metaaloxiden, pigmenten, glazuren, lusters, stof afkomstig van droge klei, kwarts, gassen en dampen afkomstig uit de ovens. Tot de kankerverwekkende en/of mutagene stoffen horen onder andere keramische vezels, asbest, kwarts en verbindingen van antimoon, cadmium, chroom, nikkel, kobalt, etc. Stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting, het ongeboren kind en/of worden doorgegeven via borstvoeding zijn onder andere verbindingen van cadmium, kobalt, lithium, lood, mangaan, nikkel, selenium, vanadium. Andere giftige of schadelijke stoffen zijn onder andere verbindingen van berillium, borium, fluor, koper, selenium, ijzer. (bron https://keramische-industrie.dearbocatalogus.nl/)

Meest geschikt

Volgelaatsmasker met adembescherming -Kite Pro Vision

782,00 (excl.BTW) | 946,22 (incl.BTW)

Volgelaatsmasker met adembescherming -Kite Pro Heavy Duty

865,00 (excl.BTW) | 1.046,65 (incl.BTW)

Grofstof voorfilter starter set

39,00 (excl.BTW) | 47,19 (incl.BTW)

Fijnstof Filter (P3), per 4 stuks

62,00 (excl.BTW) | 75,02 (incl.BTW)